Umożliwiamy naszym Klientom
płacenie kartami płatniczymi

 

Implantologia i implantoprotetyka

Implantoprotetyka
to dziedzina stomatologii składająca się z część chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz z części protetycznej czyli odbudowa zęba na implancie. Ten najbardziej zbliżony do fizjologicznego sposób odtwarzania utraconych zębów pozwala na wyeliminowanie dyskomfortu związanego z użytkowaniem ruchomych protez. Implantoprotetyka to silnie rozwijająca się dziedzina od ponad 30 lat. Pozwala stworzyć doskonałe oparcie dla uzupełnień protetycznych, poprawiając znacząco kosmetykę i komfort w użytkowaniu.

W naszej Praktyce stosujemy różne systemy implantologiczne w zależności od wskazań do ich użycia.

Zalety leczenia implantologicznego:
  • jak najbardziej zbliżona do fizjologicznego modelu odbudowa braków w uzębieniu implant = korzeń, odbudowa protetyczna = korona kliniczna zęba
  • doskonała estetyka i funkcjonalność, niczym nieskrępowany uśmiech oraz funkcjonalny narząd żucia
  • brak konieczności szlifowania zębów sąsiednich
  • eliminacja dyskomfortu wynikającego z użytkowania protez ruchomych
  • poprawa samopoczucia a tym samym zdrowia psychicznego
Postępowanie: diagnostyka i plan pracy
  • faza chirurgiczna: wprowadzenie w ściśle określone miejsce tytanowego implantu w znieczuleniu miejscowym
  • faza protetyczna: odbudowa zęba
Leczenie implantologiczne poprzedza profesjonalna diagnostyka na którą składa się:
  • wywiad ogólnolekarski
  • ocena modeli orientacyjnych oraz warunków zwarciowych
  • badanie radiologiczne
Wszystko to pozwala lekarzowi dokonać wyboru właściwego systemu implantologicznego. Zabieg wszczepienia implantu wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest całkowicie bezbolesny. Po odczekaniu czasu niezbędnego na wgojenie się implantu tj. 3 miesiące w żuchwie i 6 miesięcy w szczęce można przystąpić do części protetycznej zaplanowanej odpowiednio wcześniej.
 


Prywatna Praktyka Stomatologiczna Rafal Praszek, ul. Armii Krajowej 33/5, 19-300 Ełk, tel: 87 610 85 49, kom. 503 558 133, praszek@stomatologia.elk.pl