Umożliwiamy naszym Klientom
płacenie kartami płatniczymi

 

ZespółNazywam się Rafał Praszek. Jestem lekarzem stomatologiem

  • w 2001 ukończyłem Akademie Medyczną w Białymstoku,
  • 2002 odbyłem staż podyplomowy w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Katowicach,
  • 2002/2005 pracowałem w Centrum Stomatologii "Atria" (www.atria.com.pl) oddziałach w Katowicach, Chorzowie i Rudzie Śląskiej,
  • 2004/2005 współpracowałem z Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym "DentaLux" w Katowicach,
  • 2004/2005 pracowałem w NZOZ "Stomatologia S.C." (www.stomatologia.bytom.pl), którego właścicielami są moi przyjaciele, jako lekarz endodonta,
  • od 2005 pracuję we własnej praktyce stomatologicznej w Ełku
  • od 2009 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
  • w latach 2009-2010 uczestniczyłem w 100- godzinnym Curriculum implantologicznym, zorganizowanym we współpracy z Uniwersytetem im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie , które skończyło się egzaminem i przyznaniem Certyfikatu potwierdzającego umiejętności Implantologa. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności implantologicznych jest otrzymanie certyfikatu Uniwersytetu we Frankfurcie. Certyfikat objęty został systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer). Zajęcia zakończyły się w 2010 r. egzaminem na Uniwersytecie we Frankfurcie

Małgorzata Bojarzyńska - rejestratorka i asystentka stomatologiczna.
Zajmuje się zarówno rejestracją osób i prowadzeniem kartoteki, jak i uczestniczy czynnie we wszystkich zabiegach i leczeniu. Przeprowadza zabiegi z zakresu higieny jamy ustnej. Jest odpowiedzialna za sterylizację i utrzymanie wysokiego poziomu higieny. W latach 2008-2009 uczestniczyła w szkoleniach" “PERIO” dla asystentek i higienistek stomatologicznych zorganizowanych przez firmę Esdent z Wrocławia.

Dorota Rozmysłowicz - rejestratorka i asystentka stomatologiczna. Zajmuje się zarówno rejestracją osób i prowadzeniem kartoteki, jak i uczestniczy czynnie we wszystkich zabiegach i leczeniu. Przeprowadza zabiegi z zakresu higieny jamy ustnej. Jest odpowiedzialna za sterylizację i utrzymanie wysokiego poziomu higieny. W latach 2008-2009 uczestniczyła w szkoleniach" “PERIO” dla asystentek i higienistek stomatologicznych zorganizowanych przez firmę Esdent z Wrocławia.

Elżbieta Woronko - rejestratorka i asystentka stomatologiczna.
Zajmuje się zarówno rejestracją osób i prowadzeniem kartoteki, jak i uczestniczy czynnie we wszystkich zabiegach i leczeniu. Jest odpowiedzialna za sterylizację i utrzymanie wysokiego poziomu higieny.


 


Prywatna Praktyka Stomatologiczna Rafal Praszek, ul. Armii Krajowej 33/5, 19-300 Ełk, tel: 87 610 85 49, kom. 503 558 133, praszek@stomatologia.elk.pl